Sổ tay chứng khoán

Thị trường chứng khoán trong điều kiện của nền kinh tế hiện đại, được quan niệm là nơi

diễn ra các hoạt động giao dịch mua bán chứng khoán trung và dài hạn. Việc mua bán này

được tiến hành ở thị trường sơ cấp khi người mua mua được chứng khoán lần đầu từ

những người phát hành, và ở những thị trường thứ cấp khi có sự mua đi bán lại các chứng

khoán đã được phát hành ở thị trường sơ cấp.

Sổ tay chứng khoán trang 1

Sổ tay chứng khoán trang 1

Sổ tay chứng khoán trang 2

Sổ tay chứng khoán trang 2

Sổ tay chứng khoán trang 3

Sổ tay chứng khoán trang 3

Sổ tay chứng khoán trang 4

Sổ tay chứng khoán trang 4

Sổ tay chứng khoán trang 5

Sổ tay chứng khoán trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf20 trang | Chia sẻ: tl92532 | Lượt xem: 1215 | Lượt tải: 1download

File đính kèm:

  • pdfso_tay_chung_khoan.pdf