Phương pháp điều khiển sliding mode và droop control cho các bộ nghịch lưu trong Microgrid

Điều khiển bền vững và linh hoạt là mục tiêu chính của microgrid độc lập. Microgrid có thể có

các bộ nghịch lưu khác nhau với các tải tuyến tính hoặc phi tuyến. Sóng hài dòng điện gây ra

bởi các tải phi tuyến làm cho bộ điều khiển điện áp kiểu PI (Proportional Integral) hoặc PID (Proportional Integral Derivative) sẽ cho đường đặc tính của điện áp ngõ ra bộ nghịch lưu có độ vọt lố và sai số xác lập cao, trong trường hợp microgrid hoạt động ở chế độ độc lập. Hơn nữa, tính bền vững của hệ thống vòng kín PID không được đảm bảo. Một số nghiên cứu đã dùng bộ điều khiển điện áp kiểu PR, bộ điều khiển PR có khả năng khử được sóng hài và cho tín hiệu điện áp có dạng sin hơn. Tuy nhiên, bộ điều khiển PR sẽ cho một độ lệch nhỏ về tần số do việc lựa chọn các thành phần hài.

Phương pháp điều khiển sliding mode và droop control cho các bộ nghịch lưu trong Microgrid trang 1

Phương pháp điều khiển sliding mode và droop control cho các bộ nghịch lưu trong Microgrid trang 1

Phương pháp điều khiển sliding mode và droop control cho các bộ nghịch lưu trong Microgrid trang 2

Phương pháp điều khiển sliding mode và droop control cho các bộ nghịch lưu trong Microgrid trang 2

Phương pháp điều khiển sliding mode và droop control cho các bộ nghịch lưu trong Microgrid trang 3

Phương pháp điều khiển sliding mode và droop control cho các bộ nghịch lưu trong Microgrid trang 3

Phương pháp điều khiển sliding mode và droop control cho các bộ nghịch lưu trong Microgrid trang 4

Phương pháp điều khiển sliding mode và droop control cho các bộ nghịch lưu trong Microgrid trang 4

Phương pháp điều khiển sliding mode và droop control cho các bộ nghịch lưu trong Microgrid trang 5

Phương pháp điều khiển sliding mode và droop control cho các bộ nghịch lưu trong Microgrid trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf11 trang | Chia sẻ: cucnt | Ngày: 05/11/2021 | Lượt xem: 69 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfphuong_phap_dieu_khien_sliding_mode_va_droop_control_cho_cac.pdf
Tài liệu liên quan