Nghiên cứu chỉ số đô thị trong chiết tách đất trống và đất xây dựng Khu vực Hà Nội từ ảnh vệ tinh Landsat 8

Dữ liệu đất xây dựng và đất trống rất quan trọng đối với nghiên cứu đô

thị hóa và các vấn đề môi trường. Gần đây, viễn thám đã trở thành công

cụ hữu hiệu để lập bản đồ các đối tượng này. Hướng tiếp cận truyền thống

là phân loại ảnh, tuy nhiên việc sử dụng ảnh chỉ số cho kết quả nhanh và

chính xác hơn. Các nghiên cứu trước đây dùng ảnh chỉ số cho thấy kết quả

thu được tùy thuộc vào từng khu vực, loại cảm biến và đặc điểm của mỗi

đô thị; trong đó các chỉ số NDBI, IBI, EBBI, NBI, UI, MNDISI ban đầu được

đề xuất cho ảnh Landsat TM, ETM+ và chủ yếu ở các vùng khí hậu khô hạn

và bán khô hạn, các nghiên cứu ở vùng nhiệt đới như Việt Nam còn khiêm tốn.

Nghiên cứu chỉ số đô thị trong chiết tách đất trống và đất xây dựng Khu vực Hà Nội từ ảnh vệ tinh Landsat 8 trang 1

Nghiên cứu chỉ số đô thị trong chiết tách đất trống và đất xây dựng Khu vực Hà Nội từ ảnh vệ tinh Landsat 8 trang 1

Nghiên cứu chỉ số đô thị trong chiết tách đất trống và đất xây dựng Khu vực Hà Nội từ ảnh vệ tinh Landsat 8 trang 2

Nghiên cứu chỉ số đô thị trong chiết tách đất trống và đất xây dựng Khu vực Hà Nội từ ảnh vệ tinh Landsat 8 trang 2

Nghiên cứu chỉ số đô thị trong chiết tách đất trống và đất xây dựng Khu vực Hà Nội từ ảnh vệ tinh Landsat 8 trang 3

Nghiên cứu chỉ số đô thị trong chiết tách đất trống và đất xây dựng Khu vực Hà Nội từ ảnh vệ tinh Landsat 8 trang 3

Nghiên cứu chỉ số đô thị trong chiết tách đất trống và đất xây dựng Khu vực Hà Nội từ ảnh vệ tinh Landsat 8 trang 4

Nghiên cứu chỉ số đô thị trong chiết tách đất trống và đất xây dựng Khu vực Hà Nội từ ảnh vệ tinh Landsat 8 trang 4

Nghiên cứu chỉ số đô thị trong chiết tách đất trống và đất xây dựng Khu vực Hà Nội từ ảnh vệ tinh Landsat 8 trang 5

Nghiên cứu chỉ số đô thị trong chiết tách đất trống và đất xây dựng Khu vực Hà Nội từ ảnh vệ tinh Landsat 8 trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf9 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 311 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfnghien_cuu_chi_so_do_thi_trong_chiet_tach_dat_trong_va_dat_x.pdf
Tài liệu liên quan