Mô hình hóa công nghệ cố kết chân không bằng phần mềm Plaxis

Bài viết trình bày việc sử dụng phương pháp phần tử hữu hạn thông qua phần mềm

Plaxis để mô hình hóa công tác xử lý nền đất yếu bằng công nghệ cố kết chân không. Phương án mô

phỏng có xét đến các yếu tố: Quy đổi bài toán đối xứng trục thành bài toán phẳng, vùng ảnh hưởng

và vùng xáo trộn xung quanh bấc thấm, cách thức áp tải chân không. Công trình áp dụng trong phân

tích là tuyến đường N1 thuộc khu đô thị mới Thủ Thiêm, quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Mô hình hóa công nghệ cố kết chân không bằng phần mềm Plaxis trang 1

Mô hình hóa công nghệ cố kết chân không bằng phần mềm Plaxis trang 1

Mô hình hóa công nghệ cố kết chân không bằng phần mềm Plaxis trang 2

Mô hình hóa công nghệ cố kết chân không bằng phần mềm Plaxis trang 2

Mô hình hóa công nghệ cố kết chân không bằng phần mềm Plaxis trang 3

Mô hình hóa công nghệ cố kết chân không bằng phần mềm Plaxis trang 3

Mô hình hóa công nghệ cố kết chân không bằng phần mềm Plaxis trang 4

Mô hình hóa công nghệ cố kết chân không bằng phần mềm Plaxis trang 4

Mô hình hóa công nghệ cố kết chân không bằng phần mềm Plaxis trang 5

Mô hình hóa công nghệ cố kết chân không bằng phần mềm Plaxis trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf7 trang | Chia sẻ: cucnt | Ngày: 29/10/2021 | Lượt xem: 106 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfmo_hinh_hoa_cong_nghe_co_ket_chan_khong_bang_phan_mem_plaxis.pdf
Tài liệu liên quan