Đề tài Thiết kế định hình các mẫu nhà vệ sinh nông thôn

Sức khoẻvà vệsinh môi trường có quan hệchặt chẽvới nhau và là một trong các

tiêu chí của chất lượng sống. Trên 75% dân sốViệt Nam sống tập trung ởcác

vùng nông thôn, vùng núi, hải đảo, . mà những nơi đó, theo một sốkhảo sát cho

thấy, không quá 35% sốhộgia đình có nhà xí hợp vệsinh. Điều này cũng liên

quan đến tỉlệcác bệnh truyền nhiễm cao ởnông thôn. Có nhiều nguyên nhân lý

giải cho mức tỉlệthấp này, tuy nhiên, điều này là một trong các khác biệt giữa

nông thôn và thành thị

Đề tài Thiết kế định hình các mẫu nhà vệ sinh nông thôn trang 1

Đề tài Thiết kế định hình các mẫu nhà vệ sinh nông thôn trang 1

Đề tài Thiết kế định hình các mẫu nhà vệ sinh nông thôn trang 2

Đề tài Thiết kế định hình các mẫu nhà vệ sinh nông thôn trang 2

Đề tài Thiết kế định hình các mẫu nhà vệ sinh nông thôn trang 3

Đề tài Thiết kế định hình các mẫu nhà vệ sinh nông thôn trang 3

Đề tài Thiết kế định hình các mẫu nhà vệ sinh nông thôn trang 4

Đề tài Thiết kế định hình các mẫu nhà vệ sinh nông thôn trang 4

Đề tài Thiết kế định hình các mẫu nhà vệ sinh nông thôn trang 5

Đề tài Thiết kế định hình các mẫu nhà vệ sinh nông thôn trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf108 trang | Chia sẻ: tl92532 | Lượt xem: 1558 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfde_tai_thiet_ke_dinh_hinh_cac_mau_nha_ve_sinh_nong_thon.pdf
Tài liệu liên quan