Bài giảng Nhập môn thị trường chứng khoán (securities market)

Giúp sinh viên hiểu rõ Thị trường Tài chính là

gì, vai trò của nó đối với nền kinh tế một quốc

gia và cấu trúc của nó bao gồm những loại hình

thị trường gì.

Giúp sinh viên hiểu một hình thái của Thị

trường Tài chính, đó là Thị trường Chứng

khoán, nó vận hành như thế nào và giúp ích gì

cho nền kinh tế, cho doanh nghiệp, cũng như

cho các Nhà Đầu tư.

Bài giảng Nhập môn thị trường chứng khoán (securities market) trang 1

Bài giảng Nhập môn thị trường chứng khoán (securities market) trang 1

Bài giảng Nhập môn thị trường chứng khoán (securities market) trang 2

Bài giảng Nhập môn thị trường chứng khoán (securities market) trang 2

Bài giảng Nhập môn thị trường chứng khoán (securities market) trang 3

Bài giảng Nhập môn thị trường chứng khoán (securities market) trang 3

Bài giảng Nhập môn thị trường chứng khoán (securities market) trang 4

Bài giảng Nhập môn thị trường chứng khoán (securities market) trang 4

Bài giảng Nhập môn thị trường chứng khoán (securities market) trang 5

Bài giảng Nhập môn thị trường chứng khoán (securities market) trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf21 trang | Chia sẻ: tl92532 | Lượt xem: 1112 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_nhap_mon_thi_truong_chung_khoan_securities_market.pdf
Tài liệu liên quan