Tự động nhận dạng biển số đăng ký xe trong ảnh chụp từ camera

Nghiên cứu này trình bày một cách tiếp cận trong việc xác định và nhận dạng biển số đăng ký

xe của Việt Nam với dữ liệu đầu vào là ảnh chụp từ camera. Để giải quyết vấn đề này, nghiên

cứu phải giải quyết ba bài toán riêng rẽ là: xác định vị trí biển số xe, tách ký tự và nhận dạng

các ký tự. Phương pháp xuyên suốt được sử dụng trong nghiên cứu này để giải quyết các bài

toán đặt ra là phương pháp Hình thái học. Ngoài ra, để nâng cao hiệu quả trong việc xác định

vị trí biến số xe, nghiên cứu đã sử dụng thêm Phép biến đổi Hough.

Nghiên cứu đã tiến hành thực nghiệm trên cơ sở ảnh chụp biển số đăng ký xe máy của Việt

Nam và đưa ra đánh giá về mặt hiệu quả của phương pháp đã được sử đụng đồng thời đưa

ra những hướng áp dụng nghiên cứu này.

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 1

Tự động nhận dạng biển số đăng ký xe trong ảnh chụp từ camera trang 1

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 2

Tự động nhận dạng biển số đăng ký xe trong ảnh chụp từ camera trang 2

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 3

Tự động nhận dạng biển số đăng ký xe trong ảnh chụp từ camera trang 3

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 4

Tự động nhận dạng biển số đăng ký xe trong ảnh chụp từ camera trang 4

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 5

Tự động nhận dạng biển số đăng ký xe trong ảnh chụp từ camera trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf5 trang | Chia sẻ: theens7quenHDls | Ngày: 22/09/2014 | Lượt xem: 735 | Lượt tải: 1download

File đính kèm:

  • pdftu_dong_nhan_dang_bien_so_dang_ky_xe_trong_anh_chup_tu_camer.pdf
Tài liệu liên quan