Tìm hiểu về dịch vụ web cho ứng dụng GIS và xây dựng ứng dụng minh họa khai thác dịch vụ

Chức năng của operation DescribeFeatureType là tạo ra một mô tảlược đồcủa

các kiểu của feature được hỗtrợbởi WFS. Các mô tảlược đồ định nghĩa làm thế

nào mà một WFS trông đợi các thểhiện của feature được mã hóa để đưa vào đầu

vào và làm thếnào mà các thểhiện của feature được xuất ra ở đầu ra.

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 1

Tìm hiểu về dịch vụ web cho ứng dụng GIS và xây dựng ứng dụng minh họa khai thác dịch vụ trang 1

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 2

Tìm hiểu về dịch vụ web cho ứng dụng GIS và xây dựng ứng dụng minh họa khai thác dịch vụ trang 2

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 3

Tìm hiểu về dịch vụ web cho ứng dụng GIS và xây dựng ứng dụng minh họa khai thác dịch vụ trang 3

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 4

Tìm hiểu về dịch vụ web cho ứng dụng GIS và xây dựng ứng dụng minh họa khai thác dịch vụ trang 4

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 5

Tìm hiểu về dịch vụ web cho ứng dụng GIS và xây dựng ứng dụng minh họa khai thác dịch vụ trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf183 trang | Chia sẻ: theens7quenHDls | Ngày: 15/01/2016 | Lượt xem: 987 | Lượt tải: 1download

File đính kèm:

  • pdftim_hieu_ve_dich_vu_web_cho_ung_dung_gis_va_xay_dung_ung_dun.pdf