Thuyết trình Đề tài ấn tượng với PowerPoint 2013

Hiểu khán giả

2. Xác định mục tiêu

3. Thu thập thông tin

4. Xây dựng cấu trúc

5. Style – Master Slide

6. Thực hiện Slide chi tiết

7. Hoàn chỉnh

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 1

Thuyết trình Đề tài ấn tượng với PowerPoint 2013 trang 1

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 2

Thuyết trình Đề tài ấn tượng với PowerPoint 2013 trang 2

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 3

Thuyết trình Đề tài ấn tượng với PowerPoint 2013 trang 3

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 4

Thuyết trình Đề tài ấn tượng với PowerPoint 2013 trang 4

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 5

Thuyết trình Đề tài ấn tượng với PowerPoint 2013 trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf36 trang | Chia sẻ: tl92532 | Ngày: 16/10/2014 | Lượt xem: 567 | Lượt tải: 4download

File đính kèm:

  • pdfthuyet_trinh_de_tai_an_tuong_voi_powerpoint_2013.pdf
Tài liệu liên quan