Thống kê nhân sự cơ quan hành chính nhà nước (giáo trình hệ cử nhân chuyên ngành tổ chức và quản lý nhân sự)

Nhiều địa phương coi đây như là tiêu chí cơ bản để thu hút “nhân tài”. Do

đó, trong thống kê nguồn nhân lực của nhiều cơ quan hành chính nhà nước

đây là hai tiêu chí thường được nhiều nhà quản lý quan tâm và họ thường

tự hào về sự “vượt trội” tiêu chí này của nguồn nhân lực ở cơ quan họ. Ủy

ban Nhân dân Thành phố Hà Nội cũng đã có “sáng kiến” nâng cấp đội ngũ

công chức thuộc diện Thành ủy quản lý lên có trình độ Tiến sỹ.

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 1

Thống kê nhân sự cơ quan hành chính nhà nước (giáo trình hệ cử nhân chuyên ngành tổ chức và quản lý nhân sự) trang 1

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 2

Thống kê nhân sự cơ quan hành chính nhà nước (giáo trình hệ cử nhân chuyên ngành tổ chức và quản lý nhân sự) trang 2

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 3

Thống kê nhân sự cơ quan hành chính nhà nước (giáo trình hệ cử nhân chuyên ngành tổ chức và quản lý nhân sự) trang 3

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 4

Thống kê nhân sự cơ quan hành chính nhà nước (giáo trình hệ cử nhân chuyên ngành tổ chức và quản lý nhân sự) trang 4

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 5

Thống kê nhân sự cơ quan hành chính nhà nước (giáo trình hệ cử nhân chuyên ngành tổ chức và quản lý nhân sự) trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf199 trang | Chia sẻ: theens7quenHDls | Ngày: 13/01/2016 | Lượt xem: 870 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfthong_ke_nhan_su_co_quan_hanh_chinh_nha_nuoc_giao_trinh_he_c.pdf