Tất tần tật về Email Marketing (Phiên bản 2)

Một lời khuyên nhỏ nếu bạn cần lựa chọn nh| cung cấp dịch

vụ l| hãy đưa cho họ danh s{ch c{c tính năng n|y, v| hỏi

xem họ đáp ứng được những cái nào.

Hãy chú ý đến những tính năng ‘Phải có’ v| ‘Nên có’, còn

c{c tính năng ‘Tùy chọn’ thì tùy thuộc v|o loại chiến dịch

email bạn thực hiện. Bạn nên chọn nhà cung cấp đáng tin cậy

nhất thay vì chọn nh| cung cấp đưa cho bạn rất nhiều tính

năng m| bạn không bao giờ cần đến.

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 1

Tất tần tật về Email Marketing (Phiên bản 2) trang 1

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 2

Tất tần tật về Email Marketing (Phiên bản 2) trang 2

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 3

Tất tần tật về Email Marketing (Phiên bản 2) trang 3

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 4

Tất tần tật về Email Marketing (Phiên bản 2) trang 4

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 5

Tất tần tật về Email Marketing (Phiên bản 2) trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf145 trang | Chia sẻ: theens7quenHDls | Ngày: 15/01/2016 | Lượt xem: 826 | Lượt tải: 3download

File đính kèm:

  • pdftat_tan_tat_ve_email_marketing_phien_ban_2.pdf
Tài liệu liên quan