Sinh lý học người và động vật

Mọi hệthống sống từphân tử- tếbào đến cơthể, quần thể được hình thành trong quá

trình tiến hoá, đều có một hệthống cấu tạo chặt chẽ, hợp lý cùng với một hệthống chức năng

hoàn chỉnh, thích hợp để đảm bảo cho nó luôn luôn cân bằng, thích nghi, tồn tại và phát triển .

Sinh lý học là môn học có nhiệm vụnghiên cứu vềcác hệthống chức năng đó từvi mô

đến vĩmô nhằm tìm hiểu và giải thích cho được những cơchế điều hoà và tự điều hoà của các

quá trình sống

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 1

Sinh lý học người và động vật trang 1

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 2

Sinh lý học người và động vật trang 2

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 3

Sinh lý học người và động vật trang 3

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 4

Sinh lý học người và động vật trang 4

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 5

Sinh lý học người và động vật trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf220 trang | Chia sẻ: tl92532 | Ngày: 16/10/2014 | Lượt xem: 649 | Lượt tải: 2download

File đính kèm:

  • pdfsinh_ly_hoc_nguoi_va_dong_vat.pdf
Tài liệu liên quan