Quản trị tài chính (Dùng cho sinh viên hệ đào tạo đại học từ xa)

Là những khoản chi liên quan đến việc bỏvốn thực hiện đầu tư, tạo thành dòng tiền ra của

đầu tư. Tuỳtheo tính chất của khoản đầu tưcó thểxác định được khoản chi cụthểvề đầu tư. Đối

với một dựán đầu tư điển hình vào sản xuất kinh doanh, chi đầu tưthường bao gồm:

+ Chi phí đầu tưvào TSCĐhữu hình và TSCĐvô hình.

+ Phần vốn đầu tư đểhình thành và tăng thêm tài sản lưu động thường xuyên cần thiết hay

nói các khác là phần vốn đầu tư đáp ứng nhu cầu vốn lưu động thường xuyên cần thiết ban đầu và

sốtăng thêm ởcác năm tiếp theo.

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 1

Quản trị tài chính (Dùng cho sinh viên hệ đào tạo đại học từ xa) trang 1

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 2

Quản trị tài chính (Dùng cho sinh viên hệ đào tạo đại học từ xa) trang 2

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 3

Quản trị tài chính (Dùng cho sinh viên hệ đào tạo đại học từ xa) trang 3

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 4

Quản trị tài chính (Dùng cho sinh viên hệ đào tạo đại học từ xa) trang 4

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 5

Quản trị tài chính (Dùng cho sinh viên hệ đào tạo đại học từ xa) trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf201 trang | Chia sẻ: theens7quenHDls | Ngày: 15/01/2016 | Lượt xem: 944 | Lượt tải: 4download

File đính kèm:

  • pdfquan_tri_tai_chinh_dung_cho_sinh_vien_he_dao_tao_dai_hoc_tu_.pdf
Tài liệu liên quan