Ngân hàng đề thi hết học phần Marketing căn bản

Câu 9:

Bạn được công ty giao nhiệm vụ tiếp thị cho sản phẩm máy tính cá nhân. Thị trường mục tiêu của bạn là các doanh nghiệp, các viện nghiên cứu, các trường học. Bạn hãy đề xuất chính sách tiếp thị (cách tiếp cận khách hàng; các gói dịch vụ; giá cước; các dịch vụ hỗ trợ khách hàng và chăm sóc khách hàng .) tương ứng với 3 mức độ cạnh tranh trên thị trường: a)- cạnh tranh thấp; b)- cạnh tranh trung bình; c)- cạnh tranh cao).

 

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 1

Ngân hàng đề thi hết học phần Marketing căn bản trang 1

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 2

Ngân hàng đề thi hết học phần Marketing căn bản trang 2

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 3

Ngân hàng đề thi hết học phần Marketing căn bản trang 3

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 4

Ngân hàng đề thi hết học phần Marketing căn bản trang 4

Tải về để xem đầy đủ hơn

doc4 trang | Chia sẻ: theens7quenHDls | Ngày: 16/01/2016 | Lượt xem: 857 | Lượt tải: 1download

File đính kèm:

  • docngan_hang_de_thi_het_hoc_phan_marketing_can_ban.doc
Tài liệu liên quan