Luận văn Xây dựng mô hình hệ thống khởi động cho nhiều bơm của trạm bơm nước tưới tiêu, sử dụng bộ biến tần LS

Mỗi modul được ghép thành 1 đơn vị riêng, có phích cắm nhiều chân để cắm

vào rút ra được dễ dàng trên trên một panel cơ khí có dạng hộp hoặc bảng.

Trên panel có lắp các đường. Đường ray nguồn để dẫn nguồn một chiều lấy từ

đầu ra của modul nguồn PSCN (thường là 24V) đến cung cấp cho các modul

khác. Bus liên lạc để trao đổi thông tin giữa các modul với thế giới bên ngoài.

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 1

Luận văn Xây dựng mô hình hệ thống khởi động cho nhiều bơm của trạm bơm nước tưới tiêu, sử dụng bộ biến tần LS trang 1

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 2

Luận văn Xây dựng mô hình hệ thống khởi động cho nhiều bơm của trạm bơm nước tưới tiêu, sử dụng bộ biến tần LS trang 2

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 3

Luận văn Xây dựng mô hình hệ thống khởi động cho nhiều bơm của trạm bơm nước tưới tiêu, sử dụng bộ biến tần LS trang 3

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 4

Luận văn Xây dựng mô hình hệ thống khởi động cho nhiều bơm của trạm bơm nước tưới tiêu, sử dụng bộ biến tần LS trang 4

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 5

Luận văn Xây dựng mô hình hệ thống khởi động cho nhiều bơm của trạm bơm nước tưới tiêu, sử dụng bộ biến tần LS trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf66 trang | Chia sẻ: theens7quenHDls | Ngày: 15/01/2016 | Lượt xem: 626 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfluan_van_xay_dung_mo_hinh_he_thong_khoi_dong_cho_nhieu_bom_c.pdf
Tài liệu liên quan