Luận văn Xấp xỉ tuyến tính và áp dụng vào bài toán khai triển tiệm cận của nghiệm phương trình sóng phi tuyến tính

Trong phần thứ nhất (chương 2) chúng tôi liên kết với phương trình (0.1)

một dãy qui nạp tuyến tính bị chặn trong một không gian hàm thích hợp. Sự tồn

tại nghiệm của (0.1), (0.2), (0.3), (0,12) được chứngminh bằng phương pháp

Galerkin và compat yếu. Chúý rằng phương pháp tuyến tính hóatrong các bài

báo [4, 9] không dùng được trong các bài báo [7, 8].

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 1

Luận văn Xấp xỉ tuyến tính và áp dụng vào bài toán khai triển tiệm cận của nghiệm phương trình sóng phi tuyến tính trang 1

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 2

Luận văn Xấp xỉ tuyến tính và áp dụng vào bài toán khai triển tiệm cận của nghiệm phương trình sóng phi tuyến tính trang 2

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 3

Luận văn Xấp xỉ tuyến tính và áp dụng vào bài toán khai triển tiệm cận của nghiệm phương trình sóng phi tuyến tính trang 3

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 4

Luận văn Xấp xỉ tuyến tính và áp dụng vào bài toán khai triển tiệm cận của nghiệm phương trình sóng phi tuyến tính trang 4

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 5

Luận văn Xấp xỉ tuyến tính và áp dụng vào bài toán khai triển tiệm cận của nghiệm phương trình sóng phi tuyến tính trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf50 trang | Chia sẻ: theens7quenHDls | Ngày: 15/01/2016 | Lượt xem: 1275 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfluan_van_xap_xi_tuyen_tinh_va_ap_dung_vao_bai_toan_khai_trie.pdf
Tài liệu liên quan