Luận văn Xấp xỉ tuyến tính cho một vài phương trình sóng phi tuyến

Luận văn sử dụng phương pháp xấp xỉ tuyến tính để khảo sát một số phương trình sóng phi tuyến với điều kiện biên hỗn hợp thuần nhất, không thuần nhất.

Phương pháp này không những cho ta chứng minh sự tồn tại lời giải, khai triển tiệm

cận lời giải theo một tham số nhiễu, mà bảnthân nó còn cho ta thiết lập lời giải

tuyến tính hóa bằng một thuật toán giải tích số thích hợp.

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 1

Luận văn Xấp xỉ tuyến tính cho một vài phương trình sóng phi tuyến trang 1

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 2

Luận văn Xấp xỉ tuyến tính cho một vài phương trình sóng phi tuyến trang 2

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 3

Luận văn Xấp xỉ tuyến tính cho một vài phương trình sóng phi tuyến trang 3

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 4

Luận văn Xấp xỉ tuyến tính cho một vài phương trình sóng phi tuyến trang 4

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 5

Luận văn Xấp xỉ tuyến tính cho một vài phương trình sóng phi tuyến trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf45 trang | Chia sẻ: theens7quenHDls | Ngày: 15/01/2016 | Lượt xem: 1052 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfluan_van_xap_xi_tuyen_tinh_cho_mot_vai_phuong_trinh_song_phi.pdf