Luận văn Tóm tắt Phát triển thương hiệu khách sạn Tourane thuộc công ty thương mại Quảng Nam - Đà Nẵng

Du lịch Đà Nẵng trong những năm gần ñây ñã có những

bước khởi sắc rõ rệt và ngày càng có nhiều khách sạn, nhà hàng mọc

lên, tạo nên sựcạnh tranh rất khốc liệt trong lĩnh vực này. Đểcó thể

ñứng vững và ngày càng lớn, Khách sạn TOURANE cần phải có

những ñịnh hướng mang tính chiến lược cho hoạt ñộng kinh doanh

của mình, trong ñó, việc xây dựng và phát triển thương hiệu khách

sạn là một phần không thểthiếu ñược nhằm nâng cao năng lực cạnh

tranh, củng cố và phát triển vị thế của mình, tạo ñiều kiện cho sự

phát triển bền vững.

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 1

Luận văn Tóm tắt Phát triển thương hiệu khách sạn Tourane thuộc công ty thương mại Quảng Nam - Đà Nẵng trang 1

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 2

Luận văn Tóm tắt Phát triển thương hiệu khách sạn Tourane thuộc công ty thương mại Quảng Nam - Đà Nẵng trang 2

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 3

Luận văn Tóm tắt Phát triển thương hiệu khách sạn Tourane thuộc công ty thương mại Quảng Nam - Đà Nẵng trang 3

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 4

Luận văn Tóm tắt Phát triển thương hiệu khách sạn Tourane thuộc công ty thương mại Quảng Nam - Đà Nẵng trang 4

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 5

Luận văn Tóm tắt Phát triển thương hiệu khách sạn Tourane thuộc công ty thương mại Quảng Nam - Đà Nẵng trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf26 trang | Chia sẻ: theens7quenHDls | Ngày: 20/09/2014 | Lượt xem: 1051 | Lượt tải: 1download

File đính kèm:

  • pdfluan_van_tom_tat_phat_trien_thuong_hieu_khach_san_tourane_th.pdf
Tài liệu liên quan