Luận văn Tính toán và thiết kế hệ thống cung cấp điện cho tòa nhà 7 tầng 152 Hoàng Văn Thụ

Chọn dây dẫn cũng là một công việc khá quan trọng, vì dây dẫn chọn

không phù hợp, tức không thoả mãn các yêu cầu về kỹ thuật thì có thể dẫn

đến các sự cố nhƣ chập mạch do dây dẫn bị phát nóng quá mức dẫn đến hƣ

hỏng cách điện. Từ đó làm giảm độ tin cậy cung cấp điện và có thể gây ra

nhiều hậu quả nghiêm trọng. Bên cạnh việc thoã mãn các yêu cầu về kỹ thu ật

thì việc chọn lựa dây dẫn cũng cần phải thoã mãn các yêu cầu kinh tế.

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 1

Luận văn Tính toán và thiết kế hệ thống cung cấp điện cho tòa nhà 7 tầng 152 Hoàng Văn Thụ trang 1

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 2

Luận văn Tính toán và thiết kế hệ thống cung cấp điện cho tòa nhà 7 tầng 152 Hoàng Văn Thụ trang 2

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 3

Luận văn Tính toán và thiết kế hệ thống cung cấp điện cho tòa nhà 7 tầng 152 Hoàng Văn Thụ trang 3

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 4

Luận văn Tính toán và thiết kế hệ thống cung cấp điện cho tòa nhà 7 tầng 152 Hoàng Văn Thụ trang 4

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 5

Luận văn Tính toán và thiết kế hệ thống cung cấp điện cho tòa nhà 7 tầng 152 Hoàng Văn Thụ trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf81 trang | Chia sẻ: theens7quenHDls | Ngày: 15/01/2016 | Lượt xem: 859 | Lượt tải: 2download

File đính kèm:

  • pdfluan_van_tinh_toan_va_thiet_ke_he_thong_cung_cap_dien_cho_to.pdf