Luận văn Tìm hiểu về Moodle và thiết lập website thi trắc nghiệm trực tuyến

Moodle nổi bật là thiết kế hƣớng tới giáo dục, dành cho những ngƣời làm trong

lĩnh vực giáo dục. Moodle rất dễ dùng với giao diện trực quan, giáo viên chỉ mất một

thời gian ngắn để làm quen và có thể sử dụng thành thạo. Giáo viên có thể tự cài và

nâng cấp Moodle. Do thiết kế dựa trên module nên Moodle cho phép bạn chỉnh sửa

giao diện bằng cách dùng các theme có trƣớc hoặc tạo thêm một theme mới cho riêng

mình. Tài liệu hỗ trợ của Moodle rất đồ sộ và chi tiết, khác hẳn với nhiều dự án mã

nguồn mở khác.

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 1

Luận văn Tìm hiểu về Moodle và thiết lập website thi trắc nghiệm trực tuyến trang 1

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 2

Luận văn Tìm hiểu về Moodle và thiết lập website thi trắc nghiệm trực tuyến trang 2

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 3

Luận văn Tìm hiểu về Moodle và thiết lập website thi trắc nghiệm trực tuyến trang 3

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 4

Luận văn Tìm hiểu về Moodle và thiết lập website thi trắc nghiệm trực tuyến trang 4

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 5

Luận văn Tìm hiểu về Moodle và thiết lập website thi trắc nghiệm trực tuyến trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf58 trang | Chia sẻ: theens7quenHDls | Ngày: 15/01/2016 | Lượt xem: 834 | Lượt tải: 2download

File đính kèm:

  • pdfluan_van_tim_hieu_ve_moodle_va_thiet_lap_website_thi_trac_ng.pdf
Tài liệu liên quan