Luận văn Tìm hiểu kỹ thuật dịch máy và ứng dụng vào tài liệu hàng không

Chẳng bao lâu sau khi máy tính điện tử đầu tiên ra đời, bên cạnh những

ứng dụng tính toán trong lĩnh vực toán học và vật lý, con người nghĩngay đến

việc sửdụng “não bộcủa máy tính” cho những ứng dụng thực tiễn, trong đó

có vấn đềdịch máy. Lần đầu tiên, việc sửdụng máy tính điện tử đểdịch văn

bản từngôn ngữnày sang ngôn ngữkhác được đềcập đến trong những cuộc

thảo luận giữa Andrew D. Booth và Warren Weaver vào năm 1946. Vượt qua

nhiều trởngại vềlý thuyết và công nghệ, Booth đã cho ra mắt “hệdịch dựa

trên từ điển” đầu tiên tại hội nghịcủa MIT vào năm 1952.

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 1

Luận văn Tìm hiểu kỹ thuật dịch máy và ứng dụng vào tài liệu hàng không trang 1

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 2

Luận văn Tìm hiểu kỹ thuật dịch máy và ứng dụng vào tài liệu hàng không trang 2

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 3

Luận văn Tìm hiểu kỹ thuật dịch máy và ứng dụng vào tài liệu hàng không trang 3

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 4

Luận văn Tìm hiểu kỹ thuật dịch máy và ứng dụng vào tài liệu hàng không trang 4

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 5

Luận văn Tìm hiểu kỹ thuật dịch máy và ứng dụng vào tài liệu hàng không trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf86 trang | Chia sẻ: theens7quenHDls | Ngày: 20/09/2014 | Lượt xem: 685 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfluan_van_tim_hieu_ky_thuat_dich_may_va_ung_dung_vao_tai_lieu.pdf
Tài liệu liên quan