Luận văn Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh dịch vụ ăn uống tại Khách sạn quốc tế ASEAN

Thực tế đã chứng minh rằng trong những năm qua, du lịch Việt Nam

đã có sự tăng trưởng nhanh, từng bước nâng cao hình ảnh và vị thế của mình

trên thương trường Du lịch trong khu vực và quốc tế, đồng thời khẳng định

vai trò và vị trí của nó trong nền kinh tế quốc dân. Năm 2007, ngành du lịch

đã thu hút được 4,2 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam, khách nội địa đạt

19,5 triệu, tổng thu du lịch đạt 56.000 tỉ đồng. Hoạt động du lịch đã tích cực

góp phần vào sự nghiệp CNH- HĐH đất nước và tiến trình hội nhập kinh tế

quốc tế, thực hiện đường lối đối ngoại đa phương hoá, đa dạng hoá của

Đảng và Nhà Nước.

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 1

Luận văn Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh dịch vụ ăn uống tại Khách sạn quốc tế ASEAN trang 1

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 2

Luận văn Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh dịch vụ ăn uống tại Khách sạn quốc tế ASEAN trang 2

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 3

Luận văn Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh dịch vụ ăn uống tại Khách sạn quốc tế ASEAN trang 3

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 4

Luận văn Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh dịch vụ ăn uống tại Khách sạn quốc tế ASEAN trang 4

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 5

Luận văn Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh dịch vụ ăn uống tại Khách sạn quốc tế ASEAN trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf68 trang | Chia sẻ: theens7quenHDls | Ngày: 22/09/2014 | Lượt xem: 671 | Lượt tải: 1download

File đính kèm:

  • pdfluan_van_thuc_trang_va_giai_phap_nham_nang_cao_hieu_qua_kinh.pdf
Tài liệu liên quan