Luận văn Thực trạng và giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện công tác quản lý ngân sách cấp huyện ở tỉnh Thái Nguyên

Trong những năm qua, cùng với sự đổi mới chung của đất nước và thực

hiện chương trình tổng thể về cải cách hành chính nhà nước, quản lý ngân

sách nhà nước cũng đã có những bước cải cách, đổi mới và đạt được một số

thành tựu đáng kể; Đặc biệt là từ khi Luật ngân sách nhà nước được Quốc hội

khoá XI kỳ họp thứ hai thông qua ngày 16/12/2002 và có hiệu lực thi hành từ

năm ngân sách 2004 với mục tiêu và ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc

quản lý và điều hành ngân sách nhà nước, phát triển kinh tế- xã hội; Tăng

cường tiềm lực tài chính đất nước; quản lý thống nhất nền tài chính quốc gia;

xây dựng ngân sách nhà nước lành mạnh, thúc đẩy vốn và tài sản nhà nước

tiết kiệm, hiệu quả; Tăng tích luỹ để thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá

đất nước; Đảm bảo các nhiệm vụ quốc phòng an ninh và đối ngoại.

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 1

Luận văn Thực trạng và giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện công tác quản lý ngân sách cấp huyện ở tỉnh Thái Nguyên trang 1

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 2

Luận văn Thực trạng và giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện công tác quản lý ngân sách cấp huyện ở tỉnh Thái Nguyên trang 2

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 3

Luận văn Thực trạng và giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện công tác quản lý ngân sách cấp huyện ở tỉnh Thái Nguyên trang 3

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 4

Luận văn Thực trạng và giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện công tác quản lý ngân sách cấp huyện ở tỉnh Thái Nguyên trang 4

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 5

Luận văn Thực trạng và giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện công tác quản lý ngân sách cấp huyện ở tỉnh Thái Nguyên trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf121 trang | Chia sẻ: theens7quenHDls | Ngày: 20/09/2014 | Lượt xem: 685 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfluan_van_thuc_trang_va_giai_phap_chu_yeu_nham_hoan_thien_con.pdf
Tài liệu liên quan