Luận văn Thực nghiệm ương cá tra trong ao đất tại trung tâm giống thủy sản Caseamex Cần Thơ

Kết quả từ bảng 4.1, hình 4.1 và 4.2 cho thấy pH trong 2 nghiệm thức dao

động từ 7,4 – 8,5 và giá trị trung bình từ 7,97 – 7,98 vào buổi sáng và 8,09 –

8,10 vào buổi chiều, điều này cũng có thể do sự tương đồng về mặt địa lý mà

giá trị pH giữa các ao trong 2 nghiệm thức l à khá gần nhau chỉ chênh lệch

nhau khoảng 0,1ppm, theo Nguyễn Thị Bạch Tuyết thì hàm lượng pH này

nằm trong phạm vi thích hợp cho sự phát triển của cho cá tra giống.

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 1

Luận văn Thực nghiệm ương cá tra trong ao đất tại trung tâm giống thủy sản Caseamex Cần Thơ trang 1

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 2

Luận văn Thực nghiệm ương cá tra trong ao đất tại trung tâm giống thủy sản Caseamex Cần Thơ trang 2

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 3

Luận văn Thực nghiệm ương cá tra trong ao đất tại trung tâm giống thủy sản Caseamex Cần Thơ trang 3

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 4

Luận văn Thực nghiệm ương cá tra trong ao đất tại trung tâm giống thủy sản Caseamex Cần Thơ trang 4

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 5

Luận văn Thực nghiệm ương cá tra trong ao đất tại trung tâm giống thủy sản Caseamex Cần Thơ trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf38 trang | Chia sẻ: theens7quenHDls | Ngày: 15/01/2016 | Lượt xem: 651 | Lượt tải: 1download

File đính kèm:

  • pdfluan_van_thuc_nghiem_uong_ca_tra_trong_ao_dat_tai_trung_tam_.pdf
Tài liệu liên quan