Luận văn Sự không tồn tại lời giải dương của một số bài toán Neumann phi tuyến trong nửa không gian trên

Trong chương 3, chúng tôi nghiên cứu sự không tồn tại lời giải

dương của bài toán (1),(2),(3) cụ thể với n = 3. Bằng cách xây dựng một

dãy hàm thích hợp, chúng tôi thu được kết quả (định lý 3) mạnh hơn kết

quả trong bài báo [8] của Ruy, Long, Bình. Bởi vì chúng tôi đã cải tiến

lại phép chứng minh và bỏ qua các giả thiết và ( đã dùng

trong [8].

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 1

Luận văn Sự không tồn tại lời giải dương của một số bài toán Neumann phi tuyến trong nửa không gian trên trang 1

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 2

Luận văn Sự không tồn tại lời giải dương của một số bài toán Neumann phi tuyến trong nửa không gian trên trang 2

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 3

Luận văn Sự không tồn tại lời giải dương của một số bài toán Neumann phi tuyến trong nửa không gian trên trang 3

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 4

Luận văn Sự không tồn tại lời giải dương của một số bài toán Neumann phi tuyến trong nửa không gian trên trang 4

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 5

Luận văn Sự không tồn tại lời giải dương của một số bài toán Neumann phi tuyến trong nửa không gian trên trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf40 trang | Chia sẻ: theens7quenHDls | Ngày: 15/01/2016 | Lượt xem: 993 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfluan_van_su_khong_ton_tai_loi_giai_duong_cua_mot_so_bai_toan.pdf
Tài liệu liên quan