Luận văn Phương pháp phần tử hữu hạn cho bài toán elliptic phi tuyến biên cong

Chương 4áp dụng kết quả của chương 3 cho miền ?n, trong đó ?n ? ?và biên

??nđịnh bởi ba cạnh thẳng OA, AB, OCvà đường gấp khúc xác định bởi hàm ?nliên tục

và bậc nhất từng khúc trên [0 , 1], ?n“xấp xỉ” ?trên [0 , 1]. Kết quả của chương này là

các đánh giá sai số giữa lời giải phần tử hữu hạn và lời giải chính xác trong trường hợp

?n. Ngoài ra chúng tôi cũng đánh giá được sai số giữa lời giải xấp xỉ bằng phần tử hữu

hạn trên ?nvà lời giải chính xác trên ?.

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 1

Luận văn Phương pháp phần tử hữu hạn cho bài toán elliptic phi tuyến biên cong trang 1

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 2

Luận văn Phương pháp phần tử hữu hạn cho bài toán elliptic phi tuyến biên cong trang 2

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 3

Luận văn Phương pháp phần tử hữu hạn cho bài toán elliptic phi tuyến biên cong trang 3

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 4

Luận văn Phương pháp phần tử hữu hạn cho bài toán elliptic phi tuyến biên cong trang 4

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 5

Luận văn Phương pháp phần tử hữu hạn cho bài toán elliptic phi tuyến biên cong trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf61 trang | Chia sẻ: theens7quenHDls | Ngày: 15/01/2016 | Lượt xem: 1304 | Lượt tải: 2download

File đính kèm:

  • pdfluan_van_phuong_phap_phan_tu_huu_han_cho_bai_toan_elliptic_p.pdf
Tài liệu liên quan