Luận văn Nghiên cứu và xây dựng ứng dụng hỗ trợ vận hành tiến trình nghiệp vụ (BPML) trên môi trường WEB

Ø Dù Task có định nghĩa Moderator hay không thì khi phát sinh f il e XML

vẫntạo ra tag Moderator để tiệnxử lý.

Ø Nếu trongmột Task Loop Type là STANDARD thì khi phát si nh f il eXML

không phát si nh tag Loop Condition.

Ø Thêm tag Id chomộtsố đốitượng Role, Product khi phát si nh fil e XML

đểdễxử l ý tránh nhầmlẫn. Do đó, khi thêmmột Rol e vào Task t hì khi phát

sinh XML cho Task phải cómột “truycập” đến Role. Trong phiênbản

trước “truycập” này l à Name và trongbảnsửa này được đổi thành Id.

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 1

Luận văn Nghiên cứu và xây dựng ứng dụng hỗ trợ vận hành tiến trình nghiệp vụ (BPML) trên môi trường WEB trang 1

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 2

Luận văn Nghiên cứu và xây dựng ứng dụng hỗ trợ vận hành tiến trình nghiệp vụ (BPML) trên môi trường WEB trang 2

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 3

Luận văn Nghiên cứu và xây dựng ứng dụng hỗ trợ vận hành tiến trình nghiệp vụ (BPML) trên môi trường WEB trang 3

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 4

Luận văn Nghiên cứu và xây dựng ứng dụng hỗ trợ vận hành tiến trình nghiệp vụ (BPML) trên môi trường WEB trang 4

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 5

Luận văn Nghiên cứu và xây dựng ứng dụng hỗ trợ vận hành tiến trình nghiệp vụ (BPML) trên môi trường WEB trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf135 trang | Chia sẻ: theens7quenHDls | Ngày: 15/01/2016 | Lượt xem: 901 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfluan_van_nghien_cuu_va_xay_dung_ung_dung_ho_tro_van_hanh_tie.pdf
Tài liệu liên quan