Luận văn Nghiên cứu tổng quan về MicroSmart và sản phẩm hãng IDEC. Ứng dụng MicroSmart điều khiển hệ thống nhiều bơm tự động lên bể hở

Khác với ghép các bơm song song, để hiệu quả cao khi ghép bơm nối

tiếp ta cần chọn các bơm có đặc tính dốc nhiều mới hiệu quả cao.

Khi bơm 1 và bơm 2 làm việc nối tiếp như hình 3.8 thì bơm 2 phải làm

việc với áp suất cao hơn bơm 1, do vậy nếu không đủ sức bền bơm sẽ bị hỏng,

điều này khiến khi tính toán ta phải chọn điểm ghép cho phù hợp để áp suất

không gây nguy hiểm cho bơm2.

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 1

Luận văn Nghiên cứu tổng quan về MicroSmart và sản phẩm hãng IDEC. Ứng dụng MicroSmart điều khiển hệ thống nhiều bơm tự động lên bể hở trang 1

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 2

Luận văn Nghiên cứu tổng quan về MicroSmart và sản phẩm hãng IDEC. Ứng dụng MicroSmart điều khiển hệ thống nhiều bơm tự động lên bể hở trang 2

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 3

Luận văn Nghiên cứu tổng quan về MicroSmart và sản phẩm hãng IDEC. Ứng dụng MicroSmart điều khiển hệ thống nhiều bơm tự động lên bể hở trang 3

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 4

Luận văn Nghiên cứu tổng quan về MicroSmart và sản phẩm hãng IDEC. Ứng dụng MicroSmart điều khiển hệ thống nhiều bơm tự động lên bể hở trang 4

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 5

Luận văn Nghiên cứu tổng quan về MicroSmart và sản phẩm hãng IDEC. Ứng dụng MicroSmart điều khiển hệ thống nhiều bơm tự động lên bể hở trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf90 trang | Chia sẻ: theens7quenHDls | Ngày: 15/01/2016 | Lượt xem: 536 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfluan_van_nghien_cuu_tong_quan_ve_microsmart_va_san_pham_hang.pdf