Luận văn Nghiên cứu sự đa dạng di truyền của một số giống đậu tương (Glycine Max (L.) MERRILL) địa phương

- Xác định hàm lượng đường tan ở giai đoạn hạt nảy mầm có bổ sung 7% sorbitol theo

phương pháp vi phân tích được mô tả trong tài liệu của Phạm Thị Trân Châu và cs [2].

- Nguyên tắc: trong môi trường kiềm, đường khử ferixianua kali thành kali ferixianua

với sự có mặt của gelatin, kali ferixianua kết hợp với sắt sunfat tạo thành phức chất

màu xanh bền.

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 1

Luận văn Nghiên cứu sự đa dạng di truyền của một số giống đậu tương (Glycine Max (L.) MERRILL) địa phương trang 1

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 2

Luận văn Nghiên cứu sự đa dạng di truyền của một số giống đậu tương (Glycine Max (L.) MERRILL) địa phương trang 2

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 3

Luận văn Nghiên cứu sự đa dạng di truyền của một số giống đậu tương (Glycine Max (L.) MERRILL) địa phương trang 3

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 4

Luận văn Nghiên cứu sự đa dạng di truyền của một số giống đậu tương (Glycine Max (L.) MERRILL) địa phương trang 4

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 5

Luận văn Nghiên cứu sự đa dạng di truyền của một số giống đậu tương (Glycine Max (L.) MERRILL) địa phương trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf78 trang | Chia sẻ: theens7quenHDls | Ngày: 20/09/2014 | Lượt xem: 527 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfluan_van_nghien_cuu_su_da_dang_di_truyen_cua_mot_so_giong_da.pdf
Tài liệu liên quan