Luận văn Nghiên cứu một số phương trình nhiệt phi tuyến trong không giang Sobolev có trọng

Trong chương 4, chúng tôitrình bày chứng minh sự tồn tại

nghiệm yếu T – tuần hoàn của bàitoán phi tuyến (1), (2), (4),

trong đó bài toán xấp xỉ hữu hạn chiều tìm nghiệm T – tuần hoàn

được thực hiện nhờ bài toán điều kiện đầu thông qua định lý ánh

xạ co.

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 1

Luận văn Nghiên cứu một số phương trình nhiệt phi tuyến trong không giang Sobolev có trọng trang 1

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 2

Luận văn Nghiên cứu một số phương trình nhiệt phi tuyến trong không giang Sobolev có trọng trang 2

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 3

Luận văn Nghiên cứu một số phương trình nhiệt phi tuyến trong không giang Sobolev có trọng trang 3

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 4

Luận văn Nghiên cứu một số phương trình nhiệt phi tuyến trong không giang Sobolev có trọng trang 4

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 5

Luận văn Nghiên cứu một số phương trình nhiệt phi tuyến trong không giang Sobolev có trọng trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf45 trang | Chia sẻ: theens7quenHDls | Ngày: 15/01/2016 | Lượt xem: 952 | Lượt tải: 1download

File đính kèm:

  • pdfluan_van_nghien_cuu_mot_so_phuong_trinh_nhiet_phi_tuyen_tron.pdf
Tài liệu liên quan