Luận văn Nghiên cứu lược đồ chia sẻ bí mật và ứng dụng của chúng và việc thi tuyển sinh đại học

Thật vậy mỗi chuỗi B là một chuỗi 6 bit trong đó bit đầu và bit cuối được

dùng để xác định vị trí của hàng trong phạm vi từ 0 đến 3(hoặc từ 00 đến 11)

bốn bit giữa dùng để xác định vị trí của cột trong phạm vi từ 0 đến 15 (hoặc từ

0000 đến 1111). Sau khi xác định được vị trí của hàng và cột ta đối chiếu trong

bảng S được một số thập phân quy đổi số thập phân đó ra gia trị nhị thân tađược

Cj.

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 1

Luận văn Nghiên cứu lược đồ chia sẻ bí mật và ứng dụng của chúng và việc thi tuyển sinh đại học trang 1

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 2

Luận văn Nghiên cứu lược đồ chia sẻ bí mật và ứng dụng của chúng và việc thi tuyển sinh đại học trang 2

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 3

Luận văn Nghiên cứu lược đồ chia sẻ bí mật và ứng dụng của chúng và việc thi tuyển sinh đại học trang 3

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 4

Luận văn Nghiên cứu lược đồ chia sẻ bí mật và ứng dụng của chúng và việc thi tuyển sinh đại học trang 4

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 5

Luận văn Nghiên cứu lược đồ chia sẻ bí mật và ứng dụng của chúng và việc thi tuyển sinh đại học trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf80 trang | Chia sẻ: theens7quenHDls | Ngày: 15/01/2016 | Lượt xem: 555 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfluan_van_nghien_cuu_luoc_do_chia_se_bi_mat_va_ung_dung_cua_c.pdf
Tài liệu liên quan