Luận văn Nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn ODA tại Việt Nam

Vốn ODA là một bộphận của các dòng vốn nước ngoài vào các nước đang

phát triển. Theo định nghĩa vốn ODA cho thấy sựkhác biệt chính giữa vốn

ODA so với nguồn vốn vay thông thường là “thành tốhỗtrợ”. Thành tốhỗ

trợbao gồm các yếu tốcơbản sau: lãi suất cho vay thấp (thậm chí bằng

không) kết hợp với thời hạn vay dài, thời hạn ân hạn cao đã tạo nên tính ưu

đãi của vốn ODA so với các nguồn vay khác.

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 1

Luận văn Nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn ODA tại Việt Nam trang 1

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 2

Luận văn Nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn ODA tại Việt Nam trang 2

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 3

Luận văn Nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn ODA tại Việt Nam trang 3

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 4

Luận văn Nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn ODA tại Việt Nam trang 4

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 5

Luận văn Nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn ODA tại Việt Nam trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf77 trang | Chia sẻ: theens7quenHDls | Ngày: 15/01/2016 | Lượt xem: 443 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfluan_van_nang_cao_hieu_qua_quan_ly_va_su_dung_von_oda_tai_vi.pdf
Tài liệu liên quan