Luận văn Một số vấn đề về phân thức liên tục

Phân thức liên tục và các vấn đề liên quan là hướng nghiên cứu trong

toán sơ cấp thu hút được sự quan tâm của nhiều nhà toán học và đã thu

được nhiều kết quả quan trọng. Phân thức liên tục được xuất hiện một

cách khá tự nhiên trong việc chia các số nguyên, trong việc giải phương

trình, . và ngày càng có nhiều ứng dụng trong các lĩnh vực khác nhau

của toán học. Khi nghiên cứu về phân thức liên tục chúng ta sẽ thấy

một số tính chất của chuỗi số, của dãy Fibonaci, tính chất của số e, số

π.

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 1

Luận văn Một số vấn đề về phân thức liên tục trang 1

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 2

Luận văn Một số vấn đề về phân thức liên tục trang 2

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 3

Luận văn Một số vấn đề về phân thức liên tục trang 3

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 4

Luận văn Một số vấn đề về phân thức liên tục trang 4

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 5

Luận văn Một số vấn đề về phân thức liên tục trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf69 trang | Chia sẻ: theens7quenHDls | Ngày: 20/09/2014 | Lượt xem: 631 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfluan_van_mot_so_van_de_ve_phan_thuc_lien_tuc.pdf
Tài liệu liên quan