Luận văn Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng tại Viễn thông Nam Định

Tại các cửa hàng của các trung tâm viễn thông, khách hàng có thể làm việc ngay với

nhân viên giao dịch. Trong trường hợp phải chờ đợi, khách hàng có thể sử dụng các

dịch vụ phụ kèm theo của dịch vụ chăm sóc khách hàng như xem báo, tờ rơi, tạp chí,

tài liệu hướng dẫn sử dụng dịch vụ, tài liệu giới thiệu về các dịch vụ mới, các chương

trình khuyến mại, các chương trình chăm sóc khách hàng.

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 1

Luận văn Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng tại Viễn thông Nam Định trang 1

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 2

Luận văn Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng tại Viễn thông Nam Định trang 2

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 3

Luận văn Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng tại Viễn thông Nam Định trang 3

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 4

Luận văn Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng tại Viễn thông Nam Định trang 4

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 5

Luận văn Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng tại Viễn thông Nam Định trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf132 trang | Chia sẻ: theens7quenHDls | Ngày: 15/01/2016 | Lượt xem: 899 | Lượt tải: 2download

File đính kèm:

  • pdfluan_van_mot_so_giai_phap_nham_nang_cao_chat_luong_dich_vu_c.pdf