Luận văn Mobile IP & 4G

Mạng thông tin di động thếhệsau với công nghệIP là bước phát triển đột

phá từmạng di động thếhệ3G lên 4G. Điều này đặt ra cho các nhà nghiên cứu

cần tìm ra và hoàn thiện hạtầng IP trong môi trường truyền dẫn không dây để

tích hợp cung cấp tất cảcác loại hình dịch vụbăng hẹp và băng rộng, nhu cầu di

chuyểnkết nối liên tục tới người dùng.Mobile IP hỗtrợkhảnăng di động cho

các đầu cuối trong khi vẫn sửdụng các dịch vụnhư ởmạng IP cốđịnh, do đó

tích hợp Mobile IP vào mạng di động đểcó thểgiải quyết vấn đềquản lý thuê

bao di động mà vẫn đảm bảo đượcchất lượng dịch vụlà vấn đềcần được nghiên

cứu.

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 1

Luận văn Mobile IP & 4G trang 1

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 2

Luận văn Mobile IP & 4G trang 2

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 3

Luận văn Mobile IP & 4G trang 3

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 4

Luận văn Mobile IP & 4G trang 4

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 5

Luận văn Mobile IP & 4G trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf76 trang | Chia sẻ: theens7quenHDls | Ngày: 15/01/2016 | Lượt xem: 707 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfluan_van_mobile_ip_4g.pdf