Luận văn Kích thích sinh sản cá sặc rằn bằng loại và lượng hormone khác nhau

Cá bố mẹ được nuôi trong ao có diện tích 800 m2, sâu khoảng 1m. Trước khi thả

cá bố mẹ vào ao nuôi thì tát cạn và bón vôi cho ao với liều lượng khoảng 1 kg/10 m2

và phơi ao 2 ngày sau đó cấp nước vào, cấp nước qua túi lọc để tránh cá tạp

xâm nhập. Sau đó, bón phân tạo thức ăn cho cá. Cá sặc rằn bố mẹ có khối lượng

trung bình từ 60g đến 110g. Cá bố mẹ được nuôi vỗ với mật độ 0,5 kg/m2. Cá

được cho ăn bằng thức ăn công nghiệp hiệu Cargill và thức ăn tự chế (cá tươi,

cám).

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 1

Luận văn Kích thích sinh sản cá sặc rằn bằng loại và lượng hormone khác nhau trang 1

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 2

Luận văn Kích thích sinh sản cá sặc rằn bằng loại và lượng hormone khác nhau trang 2

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 3

Luận văn Kích thích sinh sản cá sặc rằn bằng loại và lượng hormone khác nhau trang 3

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 4

Luận văn Kích thích sinh sản cá sặc rằn bằng loại và lượng hormone khác nhau trang 4

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 5

Luận văn Kích thích sinh sản cá sặc rằn bằng loại và lượng hormone khác nhau trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf62 trang | Chia sẻ: theens7quenHDls | Ngày: 15/01/2016 | Lượt xem: 533 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfluan_van_kich_thich_sinh_san_ca_sac_ran_bang_loai_va_luong_h.pdf
Tài liệu liên quan