Luận văn Khảo sát một lớp các hệ phương trình hàm tích phân phi tuyến

Trong luận văn này, chúng tôi khảosát hệ phương trình hàm – tích

phân phi tuyến trong một khoảng Obị chận hoặc không bị chận của IR,

gồm sự tồn tại duy nhất nghiệm, thuật giải lặp cấp hai, khai triển tiệm cận

nghiệm theo một tham số bé evà tính khả vi của nghiệm. Cụ thể hơn,

chúng tôi đã chứng minh sự tồn tạiduy nhất nghiệm của hệ phương trình

hàm nhờ vào định lí điểm bất động Banach ( chương3 ), sau đó đã nghiên

cứu điều kiện đủ để thu được thuật giải cấp hai hội tụ.

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 1

Luận văn Khảo sát một lớp các hệ phương trình hàm tích phân phi tuyến trang 1

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 2

Luận văn Khảo sát một lớp các hệ phương trình hàm tích phân phi tuyến trang 2

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 3

Luận văn Khảo sát một lớp các hệ phương trình hàm tích phân phi tuyến trang 3

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 4

Luận văn Khảo sát một lớp các hệ phương trình hàm tích phân phi tuyến trang 4

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 5

Luận văn Khảo sát một lớp các hệ phương trình hàm tích phân phi tuyến trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf51 trang | Chia sẻ: theens7quenHDls | Ngày: 15/01/2016 | Lượt xem: 1135 | Lượt tải: 6download

File đính kèm:

  • pdfluan_van_khao_sat_mot_lop_cac_he_phuong_trinh_ham_tich_phan_.pdf
Tài liệu liên quan