Luận văn Khảo sát hệ thống GHP KNH, luồng 2 140bit/s Siemens

Hệ thống ghép kênh cấp cao khối Bắc Mỹ cũng có 5 cấp, được xây dựng từ hệ

thống cấp thấp hình thành nên hệ thống cấp cao hơn.

- Cấp ghép đầu tiên xử lý 24 kênh, mỗi kênh 64Kbps cùng với 8Kbps từ mã tạo

luồng dữ liệu nối tiếp 1,554Mbps (luồng T1).

- Cấp ghép thứ 2 nhận 4 luồng T1 cùng với 136Kbps từ mã tạo luồng dữ liệu nối

tiếp 6,312Mbps (luồng T2). Trong đó gồm 96 kênh.

- Cấp ghép thứ 3 nhận 7 luồng T2 cùng với 552Kbps từ mã tạo luồng dữ liệu nối

tiếp 44,736Mbps (luồng T3). Trong đó gồm 672 kênh.

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 1

Luận văn Khảo sát hệ thống GHP KNH, luồng 2 140bit/s Siemens trang 1

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 2

Luận văn Khảo sát hệ thống GHP KNH, luồng 2 140bit/s Siemens trang 2

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 3

Luận văn Khảo sát hệ thống GHP KNH, luồng 2 140bit/s Siemens trang 3

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 4

Luận văn Khảo sát hệ thống GHP KNH, luồng 2 140bit/s Siemens trang 4

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 5

Luận văn Khảo sát hệ thống GHP KNH, luồng 2 140bit/s Siemens trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf64 trang | Chia sẻ: theens7quenHDls | Ngày: 15/01/2016 | Lượt xem: 542 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfluan_van_khao_sat_he_thong_ghp_knh_luong_2_140bits_siemens.pdf