Luận văn Kết cấu trong công trình Trung tâm Mắt 280.Điện Biên Phủ .Q3.TP.HCM

- Thép chọn loại AII ( Ra= 2700 kG/cm2).

- Cọc được đúc bằng cách khoan tạo lổ. Ống vách đặt sâu 3m, và dùng dung dịch

Bentonite để giữ thành hố khoan không bị sạt lở. Hàm lượng cốt thép  0.20.4% đặt trong

đoạn 2/3 chiều dài cọc. Đường kính cốt thép  12mm và bố trí đều chu vi cọc. Dùng đai 8

a200, đai xoắn liên tục. Chiều dày lớn bê tông bảo vệ cốt thép dọc chọn 6cm.

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 1

Luận văn Kết cấu trong công trình Trung tâm Mắt 280.Điện Biên Phủ .Q3.TP.HCM trang 1

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 2

Luận văn Kết cấu trong công trình Trung tâm Mắt 280.Điện Biên Phủ .Q3.TP.HCM trang 2

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 3

Luận văn Kết cấu trong công trình Trung tâm Mắt 280.Điện Biên Phủ .Q3.TP.HCM trang 3

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 4

Luận văn Kết cấu trong công trình Trung tâm Mắt 280.Điện Biên Phủ .Q3.TP.HCM trang 4

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 5

Luận văn Kết cấu trong công trình Trung tâm Mắt 280.Điện Biên Phủ .Q3.TP.HCM trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf144 trang | Chia sẻ: theens7quenHDls | Ngày: 15/01/2016 | Lượt xem: 545 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfluan_van_ket_cau_trong_cong_trinh_trung_tam_mat_280dien_bien.pdf