Luận văn Kết cấu công trình trụ sở văn phòng công ty cổ phần xây dựng số 5

Vì công trình có độ cao nhỏ hơn 40m nên không tính tải tác dụng của phần gió

động mà chỉ tính tải tác dụng của phần gió tĩnh.

 Gió đẩy

Cường độ tính gió đẩy được xác định theo công thức :

W = Wo . k . c . n . B (KG/m)

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 1

Luận văn Kết cấu công trình trụ sở văn phòng công ty cổ phần xây dựng số 5 trang 1

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 2

Luận văn Kết cấu công trình trụ sở văn phòng công ty cổ phần xây dựng số 5 trang 2

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 3

Luận văn Kết cấu công trình trụ sở văn phòng công ty cổ phần xây dựng số 5 trang 3

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 4

Luận văn Kết cấu công trình trụ sở văn phòng công ty cổ phần xây dựng số 5 trang 4

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 5

Luận văn Kết cấu công trình trụ sở văn phòng công ty cổ phần xây dựng số 5 trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf177 trang | Chia sẻ: theens7quenHDls | Ngày: 15/01/2016 | Lượt xem: 709 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfluan_van_ket_cau_cong_trinh_tru_so_van_phong_cong_ty_co_phan.pdf