Luận văn Hiệu quả kinh doanh rừng trồng ở huyện Đô Lương - Tỉnh Nghệ An

Từ những năm 2005 toàn huyện đã phát động phong trào trồng rừng vì thế có rất nhiều hộ tham gia trồng rừng, các loại cây được sử dụng chủ yếu để trồng ở đây là cây Keo lai và Keo tràm. Năm 2010 có 118,6 ha rừng trồng được thu hoạch, với năng suất bình quân là 65 tấn/ha. Năm 2011, cả năng suất và diện tích rừng trồng ở huyện tăng lên, cụ thể: có 121 ha rừng trồng được thu hoạch với năng suất bình quân đạt được là 68 tấn/ha.

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 1

Luận văn Hiệu quả kinh doanh rừng trồng ở huyện Đô Lương - Tỉnh Nghệ An trang 1

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 2

Luận văn Hiệu quả kinh doanh rừng trồng ở huyện Đô Lương - Tỉnh Nghệ An trang 2

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 3

Luận văn Hiệu quả kinh doanh rừng trồng ở huyện Đô Lương - Tỉnh Nghệ An trang 3

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 4

Luận văn Hiệu quả kinh doanh rừng trồng ở huyện Đô Lương - Tỉnh Nghệ An trang 4

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 5

Luận văn Hiệu quả kinh doanh rừng trồng ở huyện Đô Lương - Tỉnh Nghệ An trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

doc75 trang | Chia sẻ: theens7quenHDls | Ngày: 15/01/2016 | Lượt xem: 481 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • docluan_van_hieu_qua_kinh_doanh_rung_trong_o_huyen_do_luong_tin.doc
Tài liệu liên quan