Luận văn Hệ phương trình hàm: Phương pháp lặp cấp hai và khai triển tiệm cận

Trong chương 1, là phần tổng quan về hệ phương trình hàm, một số kết quả đã

có trước đó và một số nội dung cần trình bày trong các chương của luận văn.

 Trong chương 2, là phần trình bày công cụ chủ yếu để sử dụng cho các chương

sau.

 Trong chương 3, dựa vào định lý điểm bất động Banach, chúng tôi chứng minh

sự tồn tại, duy nhất nghiệm của hệ (1.1).

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 1

Luận văn Hệ phương trình hàm: Phương pháp lặp cấp hai và khai triển tiệm cận trang 1

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 2

Luận văn Hệ phương trình hàm: Phương pháp lặp cấp hai và khai triển tiệm cận trang 2

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 3

Luận văn Hệ phương trình hàm: Phương pháp lặp cấp hai và khai triển tiệm cận trang 3

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 4

Luận văn Hệ phương trình hàm: Phương pháp lặp cấp hai và khai triển tiệm cận trang 4

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 5

Luận văn Hệ phương trình hàm: Phương pháp lặp cấp hai và khai triển tiệm cận trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf45 trang | Chia sẻ: theens7quenHDls | Ngày: 15/01/2016 | Lượt xem: 922 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfluan_van_he_phuong_trinh_ham_phuong_phap_lap_cap_hai_va_khai.pdf
Tài liệu liên quan