Luận văn Giải pháp điều khiển trong WiMAX

OFDM PHY hỗ trợ truyền dựa theo khung. Một khung chứa khung con

đường xuống và đường lên. Khung con đường xuống chỉ chứa một PHY PDU

đường xuống. Một khung con đường lên chứa các khoảng tranh chấp được sắp xếp

cho các mục đích “intial ranging”, yêu cầu dải thông và một hoặc nhiều PHY PDU,

mỗi PHY PDU được truyền từ một SS khác nhau.

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 1

Luận văn Giải pháp điều khiển trong WiMAX trang 1

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 2

Luận văn Giải pháp điều khiển trong WiMAX trang 2

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 3

Luận văn Giải pháp điều khiển trong WiMAX trang 3

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 4

Luận văn Giải pháp điều khiển trong WiMAX trang 4

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 5

Luận văn Giải pháp điều khiển trong WiMAX trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf79 trang | Chia sẻ: theens7quenHDls | Ngày: 15/01/2016 | Lượt xem: 561 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfluan_van_giai_phap_dieu_khien_trong_wimax.pdf