Luận văn Điều khiển thiết bị và báo trộm - Cháy qua mạng điện thoại

AGC _ Automatic Gain Control (19):ngõ vào tựđộng điều chỉnh độlợi. Mạch

AGC sẽtựđộng điều chỉnh mức tăng một cách linh hoạt cho độlợi của bộtiền khuếch

đại nhằm cân bằng với nhiều mức ngõ nhập khác nhau của Microphone. Điện áp đỉnh

xuất ra ởbộtiền khuếch đại sẽđược nạp vào một tụđiện bên ngoài. Thời gian nạp của

tụđến một mức mà nó sẽbắt đầu giảm mức của bộtiền khuếch đại gọi là thời gian

thâm nhập, được xác định bởi tụ điện và điện trở kho ảng 5 KΩ bên trong của chân

AGC. Thời gian ngh ỉcủa AGC được xác định bởi môt tụđiện và môt điện trởđấu song

song bên ngoài. Trịsốthông thường của điện trởnày khoảng 470 KΩ và trịsốtụđiện

khoảng 4.7uF

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 1

Luận văn Điều khiển thiết bị và báo trộm - Cháy qua mạng điện thoại trang 1

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 2

Luận văn Điều khiển thiết bị và báo trộm - Cháy qua mạng điện thoại trang 2

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 3

Luận văn Điều khiển thiết bị và báo trộm - Cháy qua mạng điện thoại trang 3

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 4

Luận văn Điều khiển thiết bị và báo trộm - Cháy qua mạng điện thoại trang 4

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 5

Luận văn Điều khiển thiết bị và báo trộm - Cháy qua mạng điện thoại trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf85 trang | Chia sẻ: theens7quenHDls | Ngày: 15/01/2016 | Lượt xem: 524 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfluan_van_dieu_khien_thiet_bi_va_bao_trom_chay_qua_mang_dien_.pdf