Luận văn Điều khiển thiết bị bằng giọng nói

Sự phát triển của khoa họckỹ thuật ngày càng nhanh góp phần

nâng cao năng suất lao động. Đặt biệt sự ra đời và phát triển các công

nghệ mới nhằm tạo ra sự tự động hóa , sự tiện lợi trong xã hội cũng

như trong công nghiệp .

Đối với các nước ngoài thì việc điều khiển bằng giọng nói đã

được nghiên cứu và chế tạo để ứng dụng vào đời sống và sản suất

cũng chỉ mới ra đời vài năm trở lại đây

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 1

Luận văn Điều khiển thiết bị bằng giọng nói trang 1

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 2

Luận văn Điều khiển thiết bị bằng giọng nói trang 2

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 3

Luận văn Điều khiển thiết bị bằng giọng nói trang 3

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 4

Luận văn Điều khiển thiết bị bằng giọng nói trang 4

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 5

Luận văn Điều khiển thiết bị bằng giọng nói trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf82 trang | Chia sẻ: tl92532 | Ngày: 08/10/2014 | Lượt xem: 761 | Lượt tải: 4download

File đính kèm:

  • pdfluan_van_dieu_khien_thiet_bi_bang_giong_noi.pdf