Luận văn Điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha theo phương pháp SINPWM, sử dụng vi điều khiển dsPIC30F6010

MCU dsPIC 6010 cung cấp 5 module timer 16 bits, mỗi module Timer/Counter 16 bit đều cÛ

c·c thanh ghi chỉ đọc( Reable/Writeable Register):

-TMRx: l‡ thanh ghi 16 bit, d˘ng đểlưu gi· trịhiện tại của Timer tương ứng.

-PRx: l‡ thanh ghi 16 bit, d˘ng đểnạp gi· trị đếm cho Timer.

-TxCON: l‡ thanh ghi điều khiển 16 bit, d˘ng đểthiết lập c·c thÙng số điều khiển, chế độhoạt

động của Timer.

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 1

Luận văn Điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha theo phương pháp SINPWM, sử dụng vi điều khiển dsPIC30F6010 trang 1

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 2

Luận văn Điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha theo phương pháp SINPWM, sử dụng vi điều khiển dsPIC30F6010 trang 2

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 3

Luận văn Điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha theo phương pháp SINPWM, sử dụng vi điều khiển dsPIC30F6010 trang 3

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 4

Luận văn Điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha theo phương pháp SINPWM, sử dụng vi điều khiển dsPIC30F6010 trang 4

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 5

Luận văn Điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha theo phương pháp SINPWM, sử dụng vi điều khiển dsPIC30F6010 trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf121 trang | Chia sẻ: theens7quenHDls | Ngày: 15/01/2016 | Lượt xem: 678 | Lượt tải: 2download

File đính kèm:

  • pdfluan_van_dieu_khien_dong_co_khong_dong_bo_ba_pha_theo_phuong.pdf