Luận văn Điều khiển công suất trong hệ thống MC - CDMA

Máy phát MC-CDMA trải tín hiệu băng gốc trong miền tần số băng một mã

trải cho truớc. Ngoài ra, mỗi phần của ký tự tương ứng với một chip của mã

trải được điều chế bằng một sóng mang phụ khác nhau. Đối với truyền đa sóng

mang, chúng ta cần đạt được fading không chọn lọc tần số trên mỗi sóng mang.

Vì thế, nếu tốc độ truyền của tín hiệu gốc đủ cao để trở thành đối tượng của

fading chọn lọc tần số thì tín hiệu cần chuyển từ nối tiếp sang song song trước

khi được trải trong miền tần số.

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 1

Luận văn Điều khiển công suất trong hệ thống MC - CDMA trang 1

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 2

Luận văn Điều khiển công suất trong hệ thống MC - CDMA trang 2

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 3

Luận văn Điều khiển công suất trong hệ thống MC - CDMA trang 3

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 4

Luận văn Điều khiển công suất trong hệ thống MC - CDMA trang 4

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 5

Luận văn Điều khiển công suất trong hệ thống MC - CDMA trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf74 trang | Chia sẻ: theens7quenHDls | Ngày: 15/01/2016 | Lượt xem: 514 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfluan_van_dieu_khien_cong_suat_trong_he_thong_mc_cdma.pdf