Luận văn Đi sâu nghiên cứu về trang bị điện tự động hóa điều khiển hệ thống băng tải

1. Để đọc dữ liệu từ ngoài thì ta phải thực hiện các bước sau:

Đưa dữ liệu ra thanh ghi điều khiển DDRxn để đặt cho PORTx (hoặc bit

n trong port) đó là đầu vào (xóa thanh ghi DDRx hoặc bit).

Sau đó kích hoạt điện trở pull-up bằng cách set thanh ghi PORTx ( bit).

Cuối cùng đọc dữ liệu từ địa chỉ PINxn (trong đó x: là cổng và n là bit).

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 1

Luận văn Đi sâu nghiên cứu về trang bị điện tự động hóa điều khiển hệ thống băng tải trang 1

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 2

Luận văn Đi sâu nghiên cứu về trang bị điện tự động hóa điều khiển hệ thống băng tải trang 2

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 3

Luận văn Đi sâu nghiên cứu về trang bị điện tự động hóa điều khiển hệ thống băng tải trang 3

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 4

Luận văn Đi sâu nghiên cứu về trang bị điện tự động hóa điều khiển hệ thống băng tải trang 4

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 5

Luận văn Đi sâu nghiên cứu về trang bị điện tự động hóa điều khiển hệ thống băng tải trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf73 trang | Chia sẻ: theens7quenHDls | Ngày: 15/01/2016 | Lượt xem: 633 | Lượt tải: 2download

File đính kèm:

  • pdfluan_van_di_sau_nghien_cuu_ve_trang_bi_dien_tu_dong_hoa_dieu.pdf