Luận văn Đánh giá hiệu quả công tác giao đất, giao rừng nhằm đề xuất những biện pháp quản lý đất rừng trên địa bàn Thị trấn Nông trường Lệ Ninh – huyện Lệ Thủy – Tỉnh Quảng Bình

- Sản xuất manh mún, các loại cây ăn quả chưa được định hình, các giống cây ăn quả

mới đưa vào có hiệu quả kinh tế thấp trong khi đó các giống địa phương gặp khó

khăn về sâu bệnh.

- Hệ thống thủy lợi yếu kém và lâu ngày không được bảo dưỡng do đó khả năng

chứa nước và tưới nước kém dẫn đến diện tích và cây trồng vụ hè thu không đáng kể.

- Chất lượng cán bộ tại cộng đồng bao gồm cả cán bộ khuyến nông cấp thị trấn còn

hạn chế, yếu về năng lực và thiều kinh nghiệm.

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 1

Luận văn Đánh giá hiệu quả công tác giao đất, giao rừng nhằm đề xuất những biện pháp quản lý đất rừng trên địa bàn Thị trấn Nông trường Lệ Ninh – huyện Lệ Thủy – Tỉnh Quảng Bình trang 1

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 2

Luận văn Đánh giá hiệu quả công tác giao đất, giao rừng nhằm đề xuất những biện pháp quản lý đất rừng trên địa bàn Thị trấn Nông trường Lệ Ninh – huyện Lệ Thủy – Tỉnh Quảng Bình trang 2

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 3

Luận văn Đánh giá hiệu quả công tác giao đất, giao rừng nhằm đề xuất những biện pháp quản lý đất rừng trên địa bàn Thị trấn Nông trường Lệ Ninh – huyện Lệ Thủy – Tỉnh Quảng Bình trang 3

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 4

Luận văn Đánh giá hiệu quả công tác giao đất, giao rừng nhằm đề xuất những biện pháp quản lý đất rừng trên địa bàn Thị trấn Nông trường Lệ Ninh – huyện Lệ Thủy – Tỉnh Quảng Bình trang 4

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 5

Luận văn Đánh giá hiệu quả công tác giao đất, giao rừng nhằm đề xuất những biện pháp quản lý đất rừng trên địa bàn Thị trấn Nông trường Lệ Ninh – huyện Lệ Thủy – Tỉnh Quảng Bình trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf53 trang | Chia sẻ: theens7quenHDls | Ngày: 15/01/2016 | Lượt xem: 890 | Lượt tải: 1download

File đính kèm:

  • pdfluan_van_danh_gia_hieu_qua_cong_tac_giao_dat_giao_rung_nham_.pdf
Tài liệu liên quan