Luận án Tài chính với phát triển công nghiệp nông thôn vùng ven đô Thành phố Hà Nội

Vềthực chất công nghiệp nông thôn là một khái niệm được dùng đểchỉ

một bộphận của ngành công nghiệp được tiến hành ởnông thôn, hoặc chính xác

hơn là hoạt động sản xuất mang tính chất công nghiệp diễn ra ởnông thôn. Dưới

góc độsản xuất, công nghiệp nông thôn trước hết là các hoạt động sản xuất

mang tính chất công nghiệp diễn ra ởnông thôn do kết quảcủa quá trình phân

công lao động tại chỗ, chính vì thếnhiều nước còn gọi công nghiệp nông thôn là

công nghiệp gia đình, công nghiệp làng xóm (ở Ấn Độ) hoặc công nghiệp hương

trấn (ởTrung Quốc)

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 1

Luận án Tài chính với phát triển công nghiệp nông thôn vùng ven đô Thành phố Hà Nội trang 1

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 2

Luận án Tài chính với phát triển công nghiệp nông thôn vùng ven đô Thành phố Hà Nội trang 2

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 3

Luận án Tài chính với phát triển công nghiệp nông thôn vùng ven đô Thành phố Hà Nội trang 3

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 4

Luận án Tài chính với phát triển công nghiệp nông thôn vùng ven đô Thành phố Hà Nội trang 4

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 5

Luận án Tài chính với phát triển công nghiệp nông thôn vùng ven đô Thành phố Hà Nội trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf171 trang | Chia sẻ: theens7quenHDls | Ngày: 15/01/2016 | Lượt xem: 539 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfluan_an_tai_chinh_voi_phat_trien_cong_nghiep_nong_thon_vung_.pdf